Wie niet doorzet om risico's te nemen en grenzen te verleggen, zal altijd tijdens beweging obstakels blijven zien in plaats van uitdaging.

Chantal,